Vi kan konsten att driva ett projekt snabbare, kostnadseffektivare och mer samordnat

Vi på Opticon Infrastructure har lanserat ett arbetssätt som revolutionerar det traditionella arbetet med att leda projekt och entreprenader. Vi kallar det projektoptimering. Det innebär att vi samlar den speciella kompetens som behövs i varje enskilt projekt. Resultatet blir kortare beslutsvägar, optimerad arbetsinsats och kostnadseffektivare projekt.

Det handlar om att vi har ett nätverksbaserat arbetssätt där vi aktivt styr projektet. Vi kommer helt enkelt in i ett tidigt skede i projektet och kan handplocka rätt kompetenser. Genom att driva parallella aktiviteter, utan fördröjning, kan vi avsevärt korta ner tiden till driftsättning.

Så, varför inte låta oss ta ett helhetsgrepp om hela projektet – från projektering till upphandling och utförande? Då sparar du både tid och pengar.

Affärsidé

Opticon Infrastructures affärsidé är att driva anläggningsprojekt på ett nytt kreativt sätt. Genom att arbeta nätverksbaserat, samla specialistkompetens och samordna aktiviteter kan vi optimera våra kunders projekt. Tillsammans bygger vi långsiktigt på kortare tid och till lägre kostnad.

Nätverksbaserat arbetssätt

Vi samlar den spetskompetens som behövs - i varje unikt projekt.

  • Rakare beslutsvägar
  • Optimering av arbetsinsatsen
  • Kostnadseffektivare projekt

Referenser

Kontakta oss

Peter Hansson

0733-255 470
peter.hansson@opticoninfrastructure.se