Rydboholmsbron

Mellan 2014-2015 har Opticon Infrastructure på uppdrag av Trafikverket utfört totalentreprenad av Rydholmsbron. Den gamla bågbron över Viskan i Rydholm revs för att ersättas av den nya, 60 m långa och 10 m breda samverkansbron i samma läge. Med integrerad ledbelysning i broräcket och breda gång-och cykelvägar är bron lättanvänd oavsett trafikmedel.